RP Linj

 

Ribiška podružnica Linj RD Radgona

 

Ribiški  dom  v  Zg. Konjišču 


 

V ribiškem domu ponuja najemnik razne vrste jedi in pijač, organizira tudi postrežbo za večje skupine. Možno je tudi avto kampiranje in najema prostorov za piknike. Ob reki Muri pa so tudi urejene sprehajalne in kolesarske poti. V zato pripravljenem paviljonu pa si lahko ogledate očeta panonskih hrastov. V kompleksu ribolovnih gramoznic in bližnji reki Muri lahko lovimo : Sulca, ščuko, smuča, klena, mreno, podust, ogrico, bolena, amurja, soma, krapa, linja, ploščiča, koreslja, zeleniko, androgo in rdečeperko. Možnost ribolova je tudi na način » Ujemi in izpusti « in » Nočni ribolov « in formacije za to se dobijo v ribiškem domu.

Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Dnevne dovolilnice lahko kupite v pri ga. Angeli Gornik v Zg. Konjišču 16, Jožetu Kovač Apače 67 a tel: 040 262 747, Saniju Župec Stogovci 4 tel: 031 776 807 in preko spletnega naslova : www.ribiskekarte.si

Pri ribolovu se mora upoštevati Ribolovni  režim RD  Radgona:

V vseh revirjih RD Radgona  je dovoljen ribolov na dve palici. V ribolovnih vodah RD Radgona se lahko lovi roparico na dele mrtve ribe ali druge vabe katere so dovoljene z zakonom samo na eno palico. Ko izpolniš normo za dnevni ulov, moraš zaključiti z ribolovom.

Lahko pa dokupiš dnevno dovolilnico in loviš ribe dalje, če uloviš krapa, prej ulovljeni drobiž lahko obdržiš.

Pred pričetkom ribolova moramo v letno dovolilnico vpisati datum in številko vode. Ulov mora biti vpisan takoj po zaključenem ribolovu, na kraju ribolova.

Gramoznica Linj Št.v.36  je voda s posebnim ribolovnim režimom – dokup dovolilnic, ob dovozni cesti k ribiškem domu je prepovedan ribolov dovoljen je samo za srečanje ribičev s tekmovanjem.

Stara jama Št. v. 38 je voda s posebnim ribolovnim režimom – dokup dovolilnic. Od oktobra do januarja dovoljen lov na roparico.

Ostale vode: Rogoz št. v 145, Na zaraslem zunanjem delu obrežja gramoznice je ribolov prepovedan, razen del na desni brežini, kot je označeno z tablo. Pri Karavli Št. v. 40 je ribolov dovoljen na SV delu ribnika, JZ del se šteje kot rezervat, kot je označeno s tablami.

Rogoz št. v 145, Pri Karavli Št. v. 40 in Som 2 št. v 142 je prosti ribolov za člane RD Radgona. V teh gramoznicah imajo ribe varstveno dobo po pravilniku RZS.

Nočni ribolov: Stara jama Št. v. 38, Rogoz Št. v. 145, Jama Linj Št. v. 36 in Som 2  Št. v. 142 in Pri Karavli Št. v. 40.

Krap nad 5 kg je  zaščiten v vseh ribolovnih vodah v Zg. Konjišču.

Rezervati – mirne cone so označeni s tablami gramoznica Som 1 Št. v. 141 je cela rezervat.

Dovoz do ribolovnih mest z avtomobilom je v vseh jamah prepovedan. Avtomobil se parkira na zato določenem mestu.

Ribolovne vode v RP Linj