Novice

RIBIŠKI INFORMATOR APRIL

INFORMATOR  APRIL

Volitve

Ker je vedno več vprašanj in ugibanj zakaj se že dve leti vleče kandidacijski postopek za volitve, med vami pa so tudi takšni kateri govorijo da nama s predsednikom to odgovarja. Jaz kot tajnik RD Radgona že komaj čakam, da bi me nekdo zamenjal saj sem svoj odstop napovedal že oktobra 2019.

Veliko stvari se je zgodilo od takrat. Skoraj bi se zgodil razpad – stečaj RD Radgona, kar je botrovalo tudi temu, da je bilo ugotovljeno, da naš statut sprejet leta 2008 ni bil skladen z novim Zakonom o društvih in smo ga zaradi tega morali pripraviti – uskladiti tudi po priporočilih RZS in UE G. Radgona.

Po vseh razpravah in dopolnitvah osnutka statuta smo na občnem zboru 21.06.2020 sprejeli statut, podali smo vlogo na Upravno enoto Gornja Radgona katera je statut RD Radgona, proti koncu julija tudi potrdila. Sledil je vpis na  Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Začeli smo pripravljati še 22 pravilnikov RD, ko so bili osnutki pripravljeni so bili dani v javno obravnavo in objavljeni na spletu.

V tem času so se zgodile zopet omejitve gibanja zaradi korona virusa katere še veljajo sedaj. Ponovili smo kandidacijske postopke, obvestila in kandidacijske liste ste dobili tudi vsi člani po standardni pošti domov. V tem času je kandidacijska lista popolna z vsemi podpisanimi soglasji.

Po tem času smo sklicali Upravni odbor RD  kateri je potrdil prijavljene člane volilne komisije.

Predsednik RD je po seji UO RD sklical 02. aprila 2021 člane volilne komisije kateri so med seboj izvolili predsednika komisije. Volilna komisija je sprejela so tudi naslednje sklepe:

  • Za predsednika Volilne komisije RD Radgona se imenuje Mirko Jančar
  • Po prenehanju omejitve druženja nad deset ljudi se takoj sestane volilna komisija, katera pripravi vse za izvedbo volitev.
  • Po prenehanju omejitev druženja volilna komisija predlaga Upravnemu odboru RD Radgona, da v roku treh mesecev skliče Volilni zbor članov RD Radgona.
  • Volilna komisija predlaga UO RD, da izvedejo volitve v primeru, da bodo omejitve dovoljevale zbiranje do petdeset ljudi. V tem primeru se volitve izvedejo v ribiškem domu v Hrastje Moti v skladu z določili Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije.

Spoštovani člani kateri veste kako se v tem času lahko izvedejo volitve v RD Radgona, nam to sporočite ne pa, da se na veliko razpisujete po družbenih omrežjih.

Jaz osebno kot tajnik bom vam zelo hvaležen. Pišite nam in dajte predloge kako se lahko izvedejo volitve. Predloge pošljite na rdradgona@gmail.com ali RD Radgona, Podgrad 41, 9250 Gornja Radgona.

Registrirani tekmovalci RD Radgona.

Radgonska ribiška družina ima od sedaj 538 aktivnih članov kar 105 registriranih tekmovalcev.

Že v lanskem letu smo obveščali vse člane RD Radgona kateri se želijo registrirati kot tekmovalci na ravni ribiške družine in vas sedaj zopet obveščamo, da se za tekmovalce lahko registrirajo samo tisti člani kateri imajo opravljen ribiški izpit.

Pomembno pa je, da prijavo za registracijo uredijo vsako leto do konca marca, pozneje registracija ni možna.

Tekmovalci kateri ste se registrirali za tekmovanja na ravni ribiške družine pa lahko prevzamete svoje nalepke pri naslednjih članih: za Ribiško podružnico G. Radgona pri Iztoku Kuzmič, za RP Linj pri Jaku Kampuš, za RP Radenci od Boruta Jug, za RP Tišina od Vinka Šarotar ( ali Alojza Novak – Nato ) in za RP Videm od Marjete Lorber.

Nalepke za tekmovalce A – lige ima Darko Mes in za tekmovalce B – lige Darko Merčnik – Đuro.

Dober prijem in ostanite zdravi tajnik Vlado!

slike, vir splet

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.