O Ribiški družini RADGONA

Ribiška družina Radgona

 

od leta 1959

 

Mura

 

Sedež Ribiške družine Radgona je Podgrad 41, p.p.15, 9250 Gornja Radgona

V Ribiško družino Radgona je letno včlanjeno od 500 do 550 članov. Ponosni smo na naš podmladek katerega včlanjujemo vsako leto preko 60 mladih ribičev.

 

Organiziranost RD Radgona

 

Organi Ribiške družine :
Zbor članov, Upravni odbor, Predsednik, Podpredsednik, Tajnik, Blagajnik, Nadzorni odbor, Vodja čuvajske službe, Disciplinski tožilec, Disciplinsko razsodišče, Tekmovalna komisija, Izpitna komisija, Stalna volilna komisija, Komisija za delo z mladimi, Tekmovalna komisija, Komisija za varstvo voda in Komisija za odlikovanja.

 

Mura na Meleh

Ribiška družina Radgona deluje na naslednjih področjih občin: Apače, Gornja Radgona, Radenci, Tišina, Cankova, Murska Sobota in Sv. Jurij ob Ščavnici.

Zaradi lažjega komuniciranja, hitrejšega reševanja problemov ter narave dela in boljšega gospodarjenja z dodeljenimi ribolovnimi vodami  je RD Radgona razdeljena tudi na pet  Ribiških podružnic RD Radgona:  RP Gornja Radgona, RP Linj, RP Radenci, RP Tišina in RP Videm. Organi Ribiških podružnic RD Radgona so:
Zbor članov RP, Odbor RP in Zastopnik RP ( predsednik RP ) kateri je ob enem tudi član Upravnega odbora RD Radgona

 

 

 

RADGONSKI RIBIŠKI OKOLIŠ

 

Zemljevid RD Radgona

Radgonski ribiški okoliš je dodeljen v upravljanje RD Radgona s koncesijsko pogodbo, na podlagi katere RD Radgona izvaja ribiško upravljanje : Mura od mostu pri Tratah do broda Krog – Vučja vas; Ščavnica od izvira do mostu pri Žihlavi; pritoki na teh odsekih. Ribolovne revirji so razdeljeni na: 44 R3 Rezervatov – drstišč, 4 G3 Gojitveni revirji, 9 BARU revirjev brez ribiškega upravljanja, 6 TV ribolovnih revirjev v tekočih vodah in 37 SV ribolovnih revirjev v stoječih vodah.

REZERVATI – DRSTIŠČA  R3
Blaguški potok, Boračevski potok, Očeslavski potok, Sovjak, Krčovinski potok, Negovski potok, Leperšak, Aženski potok, Hercegovščak, Črna jama, Mrtvica Goliba, Cogetinski potok, Rokav Mokoš, Mrtvica Tropovski zaton, Mrtvica Peski Satahovci, Rogoz  – Drstišče, Totova struga, Maukov rokav, Rokav Jamna, Stavešinski rokav, Slaptinski potok, Krajna, Poliški potok, Murski Črnci, Murski Črnci Gjerkeš, Cipotova, Okoslavski potok, Grabški potok, Grabonoški potok, Dragotinski potok, Lisjakova struga – Drstišče, Rokav pri Hajdinjaku, Krambergerjeva struga, Lastomerski potok, Mrtvica Žepovci, Lutverci-del – Drstišče, Negova-del  – Drstišče, Negova-del  – Drstišče, Boračevski potok, Ščavnica, Petanjci – njive, Rokav Besnica, Blaguško jezero – Drstišče.

 

Plitvica

BREZ RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA  BARU
Zbigovski potok, Mrtvica v velikih travnikih, Mrtvica Lončarjeva struga, Mrtvica Mirica, Gramoznica Mele, Gramoznica Kuzmova, Plitvički potok, Gramoznica vaška Petanjci, Mlinski potok

GOJITVENI REVIRJI G3 Ribnik Lastomerci, Gramoznica Vzrejni HM, Gramoznica Konjišče vzrejni,Blaguško jezero

RIBOLOVNI REVIRJI TEKOČE VODE  RR – TV
Mura, Ščavnica, Plitvički potok, Kučnica, Lisjakova struga, Totova struga

 

Ribniki v Gradišču

RIBOLOVNI REVIRJI STOJEČE VODE  RR – SV
Rokav  Besnica-Čukova mrtvica, Rogoz, Linj, Stara jama, Pri karavli, Lutverci-del, Podgrad, Lutverci pri gostilni-del, Mele, Levo ob gozdu Hrastje Mota, Gramoznica ob nasipu H. Mota, Gramoznica višje od nasipa, Desno okrogla. Tekmovalna, Domanjkova, Pri smetišču, Pri Barnu, V pašnikih, V pašnikih levo, Benkičeva Petanjci, Pri nasipu Petanjci, Karavla V. Slatinšica, Rankovci velika, Gradišče skrajno desno, Gradišče desno, Gradišče pri domu RD, Gradišče levo, Negova jezero, Blaguško jezero, Gramoznica Sovičeva, Gederovska

STIKI Z NAMI