Začetek Novice Volitve v RD Radgona 2019

Volitve v RD Radgona 2019

Letos bodo volili tudi v Temeljni enoti Videm

Blagu_4_-_1Volilna komisija RD Radgona je v petek 18.01.2019  v Hrastje Moti na 7. sestanku komisije sprejela sklepe o kandidacijskih postopkih za volitve, katere bodo 16.03.2019, na občnem zboru Temeljne enote Videm. Kandidacijski postopek se pričenja v nedeljo dne 03. 02. 2019 ob 00.00 uri in se zaključi v nedeljo dne 10. 03. 2019 ob 24.00 uri. Kandidaturo ( prijavnico in soglasje kandidata ), lahko dobite pri predsedniku volilne komisije Janku Hanžel, predsedniku TE Videm Danijelu Horvat ali tajniku RD Radgona Vladu Drvarič, lahko pa si jo snamete iz spletni strani RD Radgona http://www.rd-radgona.si/ , izpolnjeno s podpisi kandidatov se pošlje do 10. 03. 2019 na naslov:  Ribiška družina Radgona, Podgrad 41, 9250 G. Radgona. Kandidatura se predloži v zaprti kuverti z napisom na kuverti :  Volitve 2019 – Ne  odpiraj vloga!

Za vse informacije o volitvah so pooblaščeni: predsednik in člani Zemljevidi_RD_Temeljne_enote_Videm_1Volilne komisije, tajnik RD Radgona in predsedniki Temeljnih enot v katerih se izvajajo volitve. Prijavnica kandidatov mora biti podpisana od vseh predlaganih kandidatov kar pomeni, da se strinjajo s kandidaturo. Kandidaturo – Prijavnico kandidatov lahko poda tudi dosedanji Upravni odbor Temeljne enote ter vsak član TE vendar mora pa imeti podpisano prijavnico od vseh predlaganih članov. V tem primeru ni potrebno podpisovati posebej Soglasja kandidata. Člani Temeljnih enot za skupščino RD Radgona ( 7 članov ) in člani nadzornega odbora Temeljne enote ( 3 člani ) se predlagajo in izvolijo na volilnem občnem zboru Temeljnih enot. Volilna komisija bo prispele kandidature odprla 11.03.2019 ob 17. uri na sestanku v Hrastje Moti in bo na podlagi odprtja pripravila predlog za volitve TE Videm 16.03.2019.

Dokumenti s klikom na povezave :

Sklep o volitvah

Prijavni obrazec

Soglasje Kandidata

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 03 Februar 2019 15:21)

 
TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm