Začetek Novice Volitve v RD Radgona 2019

Volitve v RD Radgona 2019

Letos bodo volitve vodstva v Temeljni enoti Tišina

Gradie_2Volilna komisija RD Radgona je v petek 18.01.2019  v Hrastje Moti na 7. sestanku komisije sprejela sklepe o kandidacijskih postopkih za volitve, katere bodo 03.03.2019, na občnem zboru Temeljne enote Tišina. Kandidacijski postopek se pričenja v nedeljo dne 20. 01. 2019 ob 00.00 uri in se zaključi v nedeljo dne 24. 02. 2019 ob 24.00 uri. Kandidaturo ( prijavnico in soglasje kandidata ), katera se nahaja v ribiškem domu v Gradišču, lahko pa si jo snamete iz spletni strani RD Radgona http://www.rd-radgona.si/ ,se mora izpolnjena s podpisi kandidatov poslati, do 24. 02. 2019, na naslov : Ribiška družina Radgona, Podgrad 41, 9250 G. Radgona. Kandidatura se predloži v zaprti kuverti z napisom na kuverti : Volitve 2019 – Ne  odpiraj vloga!

Za vse informacije o volitvah so pooblaščeni: predsednik in člani volilne Zemljevidi_RD_Temeljne_enote_Tiinakomisije, tajnik RD Radgona in predsedniki Temeljnih enot v katerih se izvajajo volitve. Prijavnica kandidatov mora biti podpisana od vseh predlaganih kandidatov kar pomeni, da se strinjajo s kandidaturo. Kandidaturo – Prijavnico kandidatov lahko poda tudi dosedanji Upravni odbor Temeljne enote ter vsak član TE vendar pa mora imeti podpisano prijavnico od vseh predlaganih članov. V tem primeru ni potrebno podpisovati posebej Soglasja kandidata. Člani Temeljnih enot za skupščino RD Radgona ( 7 članov ) in člani nadzornega odbora Temeljne enote ( 3 člani ) se predlagajo in izvolijo na volilnem občnem zboru Temeljnih enot. Volilna komisija bo prispele kandidature odprla 25.02.2019 ob 17. uri na sestanku v Hrastje Moti in bo na podlagi odprtja pripravila predlog za volitve TE Tišina 03.03.2019.

Dokumenti s klikom na povezave :

Sklep o volitvah

Prijavni obrazec

Soglasje Kandidata

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 20 Januar 2019 10:54)

 
TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm