Začetek Novice Obnove članarine

Obnove članarine

Obnove članstva RD Radgona za leto 2019

Obnovo članstva za leto 2019 bomo opravljali za člane izključno v njihovih Temeljnih enotah s tem, da opravi vsak član obnovo v svoji matični TE. Prva obnova se je vršila v TE  Apače Zg. Konjišče   ribiški dom Nedelja  18.11.2018 od    9 – 11 ure, članarino je tam že obnovilo 60 članov.
Temeljna enota Radenci bo ribiškem domu v Hrastje  Mota v nedeljo   25.11.2019 od    9 – 11 ure

Zemljevid

TE G. Radgona bo v Podgradu v ribiškem domu v soboto    01.12.2018 od  16 – 18 ure

Zemljevid

Četrta obnova bo v Temeljni enoti  Tišina  v  nedeljo 09. decembra 2018 od 10  - 12 ure v ribiškem domu Gradišču.

Zemljevid

Peta in zadnja obnova bo v Temeljni enoti  Videm v Gostišču pri Maji  Sveti Jurij ob Ščavnici v petek  14. decembra 2018 od   18 – 20 ure

Zemljevid

Višina članskih prispevkov :

Kategorija                Velja za leto 2019

Letniki

Višina

ČLANI iz Avstrije ( tujine )

2000 ter starejši

120 €

ČLANI

2000 do vključno 1950

110 €

LETNA KARTA   član iz druge Ribiške družine

120 €

ČLANI       brez revije   (skupno gospodinjstvo )

2000 do vključno 1950

100 €

ČLANICE  iz Avstrije ( tujine )

2000 ter starejše

70 € 

ČLANICE

2000 ter starejše

60 € 

ČLANICE  iz Avstrije     (  skupno gospodinjstvo )

2000 ter starejše

50 € 

ČLANICE  brez revije    (skupno gospodinjstvo )

2000 ter starejše

50 € 

MLADI  iz Avstrije ( tujine )

Od 16 do 18 leta starosti

40 €

MLADI  iz Avstrije   ( tujine skupno gospodinjstvo)

Od 16 do 18 leta starosti

25 €

MLADINCI

2001/2002/2003

30 €

MLADINCI brez revije    (skupno gospodinjstvo)

2001/2002/2003

25 €

MLADI  iz Avstrije ( tujine )

Od 10 do 15 leta starosti

25 €

PIONIRJI

1. do 9. razred osnovne šole

20 € 

MLADI  iz Avstrije   ( tujine skupno gospodinjstvo)

Od 10 do 15 leta starosti

15 € 

PIONIRJI   brez revije (skupno gospodinjstvo )

1. do 9. razred osnovne šole

15 € 

LETNA KARTA  mladi član iz druge Ribiške družine

Do 18 let starosti

50 €

OTROCI stari do 6 let,  če so starši ribiči

Do vstopa v osnovno šolo

10 €

ŠTUDENTI

Od 2000

40 €

ŠTUDENTI brez revije (skupno gospodinjstvo)

Od 2000

35 €

STAROSTNI ČLANI

1949  ter starejši

60 € 

INVALID – dokazilo % in sklep UO TE

po dodatnem sklepu UO TE

60 € 

ZASLUŽNI  ČLANI

po dodatnem sklepu UO TE

60 €

ZASLUŽNI  ČLANI

po dodatnem sklepu UO TE

70 €

ZASLUŽNI  ČLANI

po dodatnem sklepu UO TE

80 €

ZASLUŽNI  ČLANI

po dodatnem sklepu UO TE

90 €

ŽENE RIBIČEV

25 €

PRIPRAVNIKI

Za izpit in gradivo ( 36 €,25 €,5 €,4 € )

70 €

TOČKA =  neopravljena  delovna ura                 

Obveznost – člani 10 ur mladi 5 ur

6 €

ČLANSKE IZKAZNICE      vsi člani

Dodatno za nove izkaznice

5 €

Ostale informacije:

Vse prošnje za olajšave pri plačilu članskega prispevka ( invalidi, zaslužni člani ) mora OBVEZNO s sklepom potrditi Upravni odbor Temeljne enote v katero se ribič včlanjuje.

Člani invalidi ne morejo uveljavljati olajšave pri plačilu članskega prispevka, če niso podali prošnje na matični UO TE in jim ta ni tega odobril s sklepom.

Obnovo članstva za leto 2019 bomo opravljali za člane izključno v njihovih Temeljnih enotah s tem, da opravi vsak član obnovo v svoji matični TE. Po predhodni najavi tajniku RD Vladu Drvariču pa tudi na obnovah v drugih Temeljnih enotah.

Zabeležene višine prispevkov veljajo za člane, ki so opravili vse obveznosti do RD ( točka za neopravljeno delovno uro je 6 € ).

Članski prispevek za člane se lahko poravna v dveh delih. Prvi del 60 € se poravna pri obnovi v matični TE, drugi del 50  € pa do konca februarja 2019 pri blagajnikih Temeljnih enot. Po tem datumu je možno plačilo samo pri blagajniku TE, vendar je potrebno plačati 10 € zamudnine. Enako velja za vse poznejše obnove, razen novih članov kateri morajo obnoviti pri tajniku RD Radgona.

Vse ostale zadeve glede članstva, se rešujejo preko predsednikov Temeljnih enot.

Pripravniki kateri še niso opravili ribiškega izpita in novi polnoletni člani morajo ob obnovi članstva ali včlanitvi plačati za usposabljanje, gradivo in ribiški izpit  70 €.

Pripravniki lahko poravnajo obveznosti tudi v treh obrokih 60 € + 60 € + 60 € ( + 5 € za novo izkaznico ) Vsak na novo včlanjeni član mora izpolniti pristopno izjavo novega člana ribiške družine ter dodati svojo sliko.

Vsi člani kateri bodo znesek članarine poravnavali obročno bodo dobili člansko in letno dovolilnico pri plačilu zadnjega obroka od blagajnika.

Študentje morajo predložiti potrjeni indeks ali potrdilo o šolanju za šolsko leto 2018/2019.

Žena ribiča lahko izvaja ribolov samo v spremstvu moža na en ribolovni pribor. Za oba velja samo en dnevni ulov. Žena ribiča ima tudi pravico  do znižane dnevne v  » Voda z posebnim ribolovnim režimom « ter v jezerih Negova in Blaguš, v tem primeru lahko ribi na dve palici in ima svoj ulov. Lov roparice je dovoljen samo na eno palico. V letno dovolilnico moramo pred pričetkom ribolova vpisati številko vode in datum ribolova, dnevno lahko izvajamo ribolov samo v eni ribolovni vodi razen, če lovimo ribe tudi v vodi s posebnim ribolovnim režimom.

Za prestope članov iz ene TE v drugo TE se izpiše izpisnica o prestopu, katero morata ob prestopu podpisati predsednik in gospodar TE v kateri je bil včlanjen član. Prestop brez tega obrazca ni možen.

Prosimo in pozivamo vas, da znesek v višini 0,5 % svoje dohodnine namenijo kot donacijo  Ribiški družini Radgona. Obrazce dobite na Davčni upravi katere je potrebno samo podpisati.

Člani RD Radgona so zadolženi, da opravljajo kontrolo in nadzor ribolova, vendar ne v vinjenem stanju. Kršitelje pa prijavijo čuvajski službi ali UO TE v kateri se je prekršek zgodil. To prijavo prijavijo po možnosti s pričo . Upravni odbor TE mora, po prijavi o  neupoštevanja ribolovnega režima in neprimernega odnosa do ostalih članov pri ribolovu, za člana podati prijavo disciplinskemu tožilcu RD Radgona.

Za člana RD Radgona, kateri ne bo upošteval ribolovnega režima posamezne Ribiške družine v kateri bo izvajal ribolov in bo s tem kvaril ugled naše RD, se poda v predlog izključitve iz RD Radgona.

Vsa ostala obvestila in razlage bodo podane na obnovah .

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 30 December 2018 11:43)

 
TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm