Začetek Novice Volitve v RD Radgona 2018

Volitve v RD Radgona 2018

Letos bodo volitve vodstva v Temeljni enoti Apače

Za volitve je objavljen Sklep o volitvah v ribiškem domu Apače v Zgornjem Konjišču in na naši spletni strani, kjer se lahko tudi dobijo  Prijavni obrazci za kandidaturo.

Klik na povezave :Znak_RD_svetel_TE_A_rdei

Sklep o volitvah

Prijavni obrazec

Volitve v vodstva Temeljnih enot moramo jemati zelo resno in tudi premišljeno, zaradi tega pa bi rad vse naše člane opozoril kaj vse morajo imeti v mislih, če se nameravajo prijaviti in kandidirati za katero od funkcij.

Kaj mi pomeni  članstvo v RD ?

V RD se posameznik včlani zaradi osebnega interesa, ki se kaže v tem, da se želi ljubiteljsko ukvarjati z ribolovom in z varovanjem voda in okolja.

Ob vstopu v RD se tako posameznik odloči, da bo del svojega prostega časa namenil temu interesu.

Pri tem pa je lahko velika razlika med posameznimi člani glede njihovega interesa:

Ali jih zanima zgolj ribolov, ali pa tudi ostale aktivnosti, ki jih ribiči kot civilna družba opravljamo v dobro vodnega življa.

Pomembno je, da si razčistimo svoj interes, koliko časa smo pripravljeni nameniti tej rekreativni dejavnosti in kaj smo v tem času pripravljeni početi.

Kaj moram vedeti, preden postanem član nekega organa ?

proučiti pristojnosti organa, v katerega je predlagan.

eno od pomembnih vprašanj je odgovornost za opravljanje funkcije.

ugotoviti je treba, koliko časa bodo vzele aktivnosti, kdaj oz. ob katerem času so zasedanja organa, druge aktivnosti in ali se jih bom lahko udeleževal

pri sebi razčistiti, ali me delo v tem organu zanima in veseli.

vedeti je treba, če so v organ predlagani tudi kandidati, s katerimi ne bi želel sodelovati

vedeti je treba, kaj o tem misli moja družina in kakšno podporo imam med člani RD.

Prevzem funkcije ni samo trenutni dogodek, ko se čestita izvoljenim, ampak gre za prevzem naloge, ki traja 5 let (v dobrem in slabem). Če se posameznik zanjo odloči, je prav, da se za to odloči po temeljitem razmisleku, ko pa nalogo prevzame, se od njega pričakuje, da jo bo do konca korektno opravljal.

Kaj moram vedeti, če želim kandidirati za predsednika RD ?

V primeru društev gre za kolektivno vodenje, ko o vseh vprašanjih odločajo organi, je kljub temu funkcija predsednika po odgovornosti skoraj izenačena s funkcijo poslovodje v gospodarski družbi.

Pri kandidiranju na to funkcijo gre za dve vprašanji: ali sem pripravljen kandidirati in ali sem dovolj usposobljen za opravljanje te funkcije.

Mora tudi pri sebi razčistiti, zakaj ne bi pristal na prevzem naloge oz. kaj se mu bo zgodilo narobe, če jo bo prevzel funkcijo predsednika RD.

Vsekakor se mora zavedati, da bo moral žrtvovati del osebne svobode v obliki prostega časa in tudi v zasebnem življenju živeti nekoliko drugače.

Vsem se zdi nekako samoumevno, da lahko vse funkcije v RD opravlja vsak član. Je res tako?

Predsednik RD vodi poslovanje pravne osebe.

Zaradi funkcije mora poznati statusni položaj RD kot pravne osebe zasebnega prava.

Pravna oseba dobi s statusom dovoljenje, da izvaja določeno dejavnost, vendar jo sme izvajati v okviru in na način, ki ga določajo predpisi.

Je zavezanec za obračun in plačilo različnih davkov in prispevkov, ki jih določata država in lokalna skupnost. Kandidat za predsednika bi moral – če želi biti pri delu uspešen – osnovno znanje o vodenju pravne osebe pridobiti pred izvolitvijo oz. takoj po njej.

Poleg splošnega in ribiškega znanja so za opravljanje funkcije predsednika zelo pomembne tudi osebnostne lastnosti.

Kandidat ne sme biti konfliktna osebnost, sprejemljiv mora biti za večino članov.

Največja vrlina vsakega formalnega vodje je njegova sposobnost vodenja. To je sposobnost organizirati in animirati vse člane k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju dejavnosti.

Predsednik RD mora povezovati vse člane, skrbeti za pristen odnos z vsakim posebej, znati objektivno svetovati in pomagati, predvsem pa mora delovati avtoritativno, da mu člani sledijo zaradi spoštovanja do njega in ne le zaradi njegove funkcije.

Zaradi opravljanje te funkcije mora na svoj ugled paziti tudi v zasebnem življenju.

Pred prevzemom funkcije predsednika RD si je treba odgovoriti tudi na vprašanja, ki kažejo na naravo posameznika:

Ali znam sebe oceniti približno tako, kot me vidijo drugi?

Ali sem sposoben prijatelja opozoriti na njegovo nepravilno ravnanje pri opravljanju njegovih nalog v RD?

Ali si zaslužim ime tovariš, glede na moje delo in obnašanje?

Priznavanje napak

Kdor dela, tudi greši. Če se pri opravljanju posameznih nalog v RD, ki ga opravljamo amatersko, brez plačila pogosto tudi brez nadomestila stroškov – zgodi kakšna napaka, je prav, da jo tisti, ki jo je storil, prizna in po najboljših možnostih popravi, drugi pa mu pri tem pomagajo in mu oprostijo.

Pomembno je, da ne izgubimo občutka za poštenost in pravičnost.

Lažno prijateljstvo je običajno vezano na mandat posameznega prijatelja.

Pravo prijateljstvo pa ni vezano na noben mandat in traja tudi, če prijatelj nima nobene funkcije in mandata.

Znano je, da ko imamo denar, imamo »polno gostilno« prijateljev, ko pa ni več denarja, tudi prijateljev ni več.

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 17 Marec 2018 18:32)

 
TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm