Začetek O enoti

RD Radgona / TE Radgona

O TE Gornja Radgona

Temeljna enota GORNJA  RADGONA

znak_gr

 
TE_G.Radgona
 
 
TE Gornja Radgona združuje ribiče naslednjih krajev :

Aženski vrh, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Ivanjski vrh, Ivanjševski vrh, Kunova, Lastomerci, Lokavci, Lomanoše, Mele, Negova, Norički vrh, Orehovci, Orehovski vrh, Plitvica, Plitvički vrh, Podgrad, Police, Ptujska cesta, Radvenci, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Stavešinski vrh, Zagajski vrh, Zbigovci in Zgornji Ivanjci.
Enota ima sedež v Podgradu in Lisjakovi strugi. V letu 2016 je bilo včlanjenih skupno 94 članov od tega 11 mladih članov.
 
Ribolovni režim 2017
 

V gramoznici Podgrad št. v. 47 katera je » Voda z posebnim ribolovnim režimom «  ni varstvene dobe,  ribolov pa je dovoljen od ponedeljka do petka od 12 ure dalje, in cel dan v soboto, nedeljo in ob državnih praznikih. Za turiste in člane, je možen tudi ribolov za polovično cene ribolovne dovolilnice, vendar ni možen odnos ulova – doplačilo za ulov rib ni možno, ribolov je dovoljen samo z eno palico. Za ribolov roparice ni možen nakup polovične dovolilnica. Ribolov ščuke in smuča je dovoljen od 01. junija do 01. februarja. Najmanjša lovna mera za ščuko je 60 cm.

Gramoznica v Lutvercih št. v. 46  je odprta za ribolov vsak dan. Prepovedan je ribolov v rezervatu, ki je označen s tablami ( levi del v celoti in oba prehoda). Za vse ribe se upoštevajo varstvene dobe in mere. Krapa nad 5 kg je prepovedano odnašati.

V Lisjakovi strugi št. v. 08  je krap zaščiten vse leto. Za vse ostale ribe se upoštevajo varstvene dobe in mere. Za turiste je možen dokup polovične ribolovne dovolilnice, brez odnosa ulova, – doplačilo za ulov rib ni možen, ribolov je dovoljen samo z eno palico. Za ribolov roparice ni možen nakup polovične dovolilnica.

V Negovskem jezeru št. v. 94 je krap nad 5 kg zaščiten. Jezero Negova je » Voda z posebnim ribolovnim režimom « in je potrebno dokupiti dnevno ribolovno karto pred pričetkom ribolova.

DNEVNE RIBOLOVNE DOVOLILNICE SE OBVEZNO KUPIJO PRED  PRIČETKOM  RIBOLOVA.
Pri nakupu ribolovne dovolilnice mora vsak ribič, ki je član RD Radgona ali član RD Ruše s katero imamo sklenjen sporazum, pokazati veljavno člansko izkaznico, tako se mu karta lahko proda kot članu, če izkaznice nima ali je ne pokaže se smatra za nečlana – turista.
Člani drugih RD morajo kupiti karte kot turisti.
Z nakupom trening karte je dovoljen ribolov z eno palico. Za roparice se ne more kupiti trening karte.

V vseh revirjih RD Radgona je dovoljen ribolov na dve palici. V ribolovnih vodah RD Radgona se lahko lovi roparico na dele mrtve ribe ali druge vabe katere so dovoljene z zakonom na dve palici. Ni pa dovoljeno loviti rib na dve palici ta ko, da bi z eno palico lovili na del mrtve ribe ali na druge dovoljene vabe  z drugo pa vijačili.

 
Cenik dnevnih ribolovnih dovolilnic
 
Dnevne ribolovne dovolilnice se lahko kupijo v obeh ribiških domovih v Podgradu in Lisjakovi strugi,v Turistično informativni pisarni Kerenčičeva 16 v G.Radgoni, v Party bar - u Partizanska 36 a  v G. Radgoni in v okrepčevalnici Graščak v Negovi.

TE GORNJA RADGONA

ČLANI

JEZERO NEGOVA            Št.vode 94  

Prva dovolilnica     2018

Druga dovolilnica   2018

Člani RD Radgona in Ruše

6 €

12 €

Dnevna dovolilnica roparica člani

7 €

NOČNA !   14 €

Nočna ribolovna dovolilnica člani

10 €

15 €

Nočna - dnevna ribolovna dovolilnica člani

13 €

Tridnevna ribolovna dovolilnica člani

Vikend Paket

V petek od 20 h do nedelja do 20 h  2x N + 2x D   

30 €

Petdnevna ribolovna dovolilnica člani

60 €

TURISTIČNI RIBIČI

JEZERO NEGOVA            Št.vode 94

Prva dovolilnica     2018

Druga dovolilnica   2018

Turistična dnevna ribolovna dovolilnica

15 €

15 €

Nočna ribolovna dovolilnica turisti

18 €

18 €

Turistična dnevna dovolilnica roparica

18 €

18 €

Nočna - dnevna ribolovna dovolilnica turisti

30 €

Tridnevna ribolovna dovolilnica turisti

Vikend Paket

V petek od 20 h do nedelja do 20 h  2x N + 2x D   

60 €

Petdnevna ribolovna dovolilnica turisti

110 €

    GRAMOZNICA  PODGRAD       Št.vode 47 

Prva dovolilnica     2018

Druga dovolilnica   2018

Turistična dnevna ribolovna dovolilnica

15 €

15 €

Člani RD Radgona in Ruše

6 €

12 €

Dnevna dovolilnica  roparica člani

7 €

14 €

Dnevna dovolilnica  roparica turisti

18 €

18 €

Trening karta brez odnosa ulova člani

3 €

Trening karta brez odnosa ulova turisti

7,5 €

LISJAKOVA STRUGA         Št.vode 008

Prva dovolilnica     2018

Druga dovolilnica   2018

Turistična   dnevna dovolilnica 

15 €

15 €

Trening karta brez odnosa ulova turisti

7,5 €

Turistična  dnevna dovolilnica  roparica

18 €

18 €

Člani RD Radgona in Ruše roparica

14 €

OSTALE VODE         TE G. RADGONA

Prva dovolilnica     2018

Druga dovolilnica   2018

Člani RD Radgona in Ruše roparica

7 €

Turistična   dnevna dovolilnica 

15 €

15 €

Turistična   dnevna dovolilnica  roparica

18 €

18 €

 
Prav tako se lahko dovolilnice kupijo na spletni strani :
 
 
Ribiški dom v Podgradu
 
dom_gr_11_17
dom_gr_11_18
dom_gr_11_19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notranjost doma
 
podgrad_11_1
podgrad_11_2
podgrad_11_3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisjakova struga - dom
 
Lisjakova_dom_11
Lisjakova_dom_11_3
Lisjakova_dom_11_5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatni objekti in igrišča v Lisjakovi strugi
 
una_pot
ebelnjak
izvir_11_11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LS_igria_11_1
LS_igria_11_4
LS_igria_11_7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm