Začetek

Občni zbori RD Radgona

Temeljna enota Gornja Radgona

TE_GR_1V nedeljo 11.marca 2018 je bil že tretji letošnji občni zbor radgonskih ribičev, Zbrali so se ribiči TE G. Radgona, prisotnih je bilo 30 članov. Prisotna pa sta bila tudi podžupan občine G. Radgona Robert Žinkovič in starešina Lovske družina Gornje Radgone Milan Kolarič ter predsednik, podpredsednik - tajnik RD Radgona in predsednik Nadzornega odbora RD Radgona. Podana so bila poročila o delu v letu 2017, največja pridobitev TE pa je bila v prejšnjem letu nakup zemljišča z gramoznico v Podgradu za kar so najeli 30.000 € kredita za dobo pet let. Predlagali in izvolili so tudi dva dodatna člana Upravnega odbora TE G. Radgona. V Temeljni enoti, katera sedaj šteje skupno 90 članov, so v preteklem letu v svoje vode vložili 1.000 kg rib.

TE_GR_2

TE_GR_5TE_GR_8

                                                                                                                                 

Nadalje so bili prisotni seznanjeni o delu v preteklem letu v vseh Temeljnih enotah RD Radgona, o rekapitulacija ribolova članov za leto 2017, prodaji dnevnih ribolovnih dovolilnic, o predvidenih prireditvah v RD katerih bo leta 2018 skupno 75, o izobraževanju, čuvajski službi. Informirani so bili tudi o Ligi mladih RD Radgona in Pomurski ligi članov in mladih ribičev. Veliko je bilo vprašanj in odgovorov glede umeščanjem elektrarne v Hrastje Moti in kaj bi to pomenilo za ribiče in ribolov.

TE_GR_6

TE_GR_7TE_GR_9
                                                                                                            
Starešina Lovske družine je pozdravil vse prisotne in med drugim povedal, da so pri vseh društvih za velike težave krive prav finančne težave, ker pa je v Občini G. Radgona veliko društev, katera bi rada imela, za svoje delovanje sredstva od Občine, je to občini zelo težko uresničiti. Tako kot ribiči in lovci pa si moramo pri uresničevanju planov pomagati predvsem s prostovoljnim delom. Podžupan Občine je, med drugim, vse pozdravil in pohvalil za njihovo prostovoljno delo kot nosilce naravo varstva. Skrbeti pa morate tudi za podmladek, ker je to bodočnost vašega društva. V kratkem bomo imeli župani Občin katere so na območju Mure srečanje na katerem se bomo pogovarjali o umestitvi elektrarne na Muri, je še povedal.

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 11 Marec 2018 17:47)

 

Občna zbora

Temeljna enota Videm in Radenci

V RD Radgona so začeli potekati občni zbori Temeljnih enot na katerih člani razpravljajo o delu v letu 2017 in planirajo delo za leto 2018. Prvi občni zbor je potekal v soboto 24. februarja v TE Videm. Prisotnih je bilo 26 članov. Prisotna sta bila tudi predsednik in tajnik RD Radgona, župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici in predstavnik Lovske družine Videm. V TE Videm so člani bili zadovoljni z  delom v preteklem letu saj so izpeljali vse načrtovano. Največji problem pa so izpostavili lastništva parcel ob Blaguškem jezeru kjer sta še možni samo dve parceli za odkup, ena v lasti občine in ena v lasti sklada. Zato so prisotni apelirali na prisotnega župana, da organizira srečanje z vodilnimi in se skupno dogovorijo o najemu ali odkupu parcel za potrebe ribičev. Temeljna enota Videm šteje v tem trenutku 69 članov.

TE_V_1

TE_V_2TE_V_3

                                                                                                             

TE_V_5

TE_V_6

TE_V_8

                                                                                                                                                           

V nedeljo 25. februarja pa je potekal občni zbor v TE Radenci. Prisotna sta bila tudi predsednik in tajnik RD Radgona ter zastopnik občine Radenci. Prisotnih je bilo 35 članov v Temeljni enoti pa je do sedaj včlanjenih 73 članov. Potrdili so vsa podana poročila za leto 2017 in plan dela za leto 2018. Prisotni pa so razpravljali tudi o nekaterih problemih katere bremenijo ali zadevajo Temeljno enoto. Tako so, med drugim, povedali, da so veliki problem kormorani in slabe dovozne ceste do ribolovnih vod, lansko leto pa je enota zaključila tudi v negativnem finančnem stanju, nekaj je k temu tudi doprinesel dolgoročen kredit katerega pa bodo v letošnjem letu poravnali. Govorili so tudi o posledicah in možnosti gradnje HE Hrastje Mota, čuvajski službi, opravljanju delovni ur in varstvu pri delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TE_R_5TE_R_6TE_R_8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 TE_R_9TE_R_13TE_R_14        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 25 Februar 2018 17:04)

 

Volitve v RD Radgona 2018

Letos bodo volitve vodstva v Temeljni enoti Apače

Za volitve je objavljen Sklep o volitvah v ribiškem domu Apače v Zgornjem Konjišču in na naši spletni strani, kjer se lahko tudi dobijo  Prijavni obrazci za kandidaturo.

Klik na povezave :Znak_RD_svetel_TE_A_rdei

Sklep o volitvah

Prijavni obrazec

Volitve v vodstva Temeljnih enot moramo jemati zelo resno in tudi premišljeno, zaradi tega pa bi rad vse naše člane opozoril kaj vse morajo imeti v mislih, če se nameravajo prijaviti in kandidirati za katero od funkcij.

Kaj mi pomeni  članstvo v RD ?

V RD se posameznik včlani zaradi osebnega interesa, ki se kaže v tem, da se želi ljubiteljsko ukvarjati z ribolovom in z varovanjem voda in okolja.

Ob vstopu v RD se tako posameznik odloči, da bo del svojega prostega časa namenil temu interesu.

Pri tem pa je lahko velika razlika med posameznimi člani glede njihovega interesa:

Ali jih zanima zgolj ribolov, ali pa tudi ostale aktivnosti, ki jih ribiči kot civilna družba opravljamo v dobro vodnega življa.

Pomembno je, da si razčistimo svoj interes, koliko časa smo pripravljeni nameniti tej rekreativni dejavnosti in kaj smo v tem času pripravljeni početi.

Kaj moram vedeti, preden postanem član nekega organa ?

proučiti pristojnosti organa, v katerega je predlagan.

eno od pomembnih vprašanj je odgovornost za opravljanje funkcije.

ugotoviti je treba, koliko časa bodo vzele aktivnosti, kdaj oz. ob katerem času so zasedanja organa, druge aktivnosti in ali se jih bom lahko udeleževal

pri sebi razčistiti, ali me delo v tem organu zanima in veseli.

vedeti je treba, če so v organ predlagani tudi kandidati, s katerimi ne bi želel sodelovati

vedeti je treba, kaj o tem misli moja družina in kakšno podporo imam med člani RD.

Prevzem funkcije ni samo trenutni dogodek, ko se čestita izvoljenim, ampak gre za prevzem naloge, ki traja 5 let (v dobrem in slabem). Če se posameznik zanjo odloči, je prav, da se za to odloči po temeljitem razmisleku, ko pa nalogo prevzame, se od njega pričakuje, da jo bo do konca korektno opravljal.

Kaj moram vedeti, če želim kandidirati za predsednika RD ?

V primeru društev gre za kolektivno vodenje, ko o vseh vprašanjih odločajo organi, je kljub temu funkcija predsednika po odgovornosti skoraj izenačena s funkcijo poslovodje v gospodarski družbi.

Pri kandidiranju na to funkcijo gre za dve vprašanji: ali sem pripravljen kandidirati in ali sem dovolj usposobljen za opravljanje te funkcije.

Mora tudi pri sebi razčistiti, zakaj ne bi pristal na prevzem naloge oz. kaj se mu bo zgodilo narobe, če jo bo prevzel funkcijo predsednika RD.

Vsekakor se mora zavedati, da bo moral žrtvovati del osebne svobode v obliki prostega časa in tudi v zasebnem življenju živeti nekoliko drugače.

Vsem se zdi nekako samoumevno, da lahko vse funkcije v RD opravlja vsak član. Je res tako?

Predsednik RD vodi poslovanje pravne osebe.

Zaradi funkcije mora poznati statusni položaj RD kot pravne osebe zasebnega prava.

Pravna oseba dobi s statusom dovoljenje, da izvaja določeno dejavnost, vendar jo sme izvajati v okviru in na način, ki ga določajo predpisi.

Je zavezanec za obračun in plačilo različnih davkov in prispevkov, ki jih določata država in lokalna skupnost. Kandidat za predsednika bi moral – če želi biti pri delu uspešen – osnovno znanje o vodenju pravne osebe pridobiti pred izvolitvijo oz. takoj po njej.

Poleg splošnega in ribiškega znanja so za opravljanje funkcije predsednika zelo pomembne tudi osebnostne lastnosti.

Kandidat ne sme biti konfliktna osebnost, sprejemljiv mora biti za večino članov.

Največja vrlina vsakega formalnega vodje je njegova sposobnost vodenja. To je sposobnost organizirati in animirati vse člane k aktivnemu sodelovanju pri izvajanju dejavnosti.

Predsednik RD mora povezovati vse člane, skrbeti za pristen odnos z vsakim posebej, znati objektivno svetovati in pomagati, predvsem pa mora delovati avtoritativno, da mu člani sledijo zaradi spoštovanja do njega in ne le zaradi njegove funkcije.

Zaradi opravljanje te funkcije mora na svoj ugled paziti tudi v zasebnem življenju.

Pred prevzemom funkcije predsednika RD si je treba odgovoriti tudi na vprašanja, ki kažejo na naravo posameznika:

Ali znam sebe oceniti približno tako, kot me vidijo drugi?

Ali sem sposoben prijatelja opozoriti na njegovo nepravilno ravnanje pri opravljanju njegovih nalog v RD?

Ali si zaslužim ime tovariš, glede na moje delo in obnašanje?

Priznavanje napak

Kdor dela, tudi greši. Če se pri opravljanju posameznih nalog v RD, ki ga opravljamo amatersko, brez plačila pogosto tudi brez nadomestila stroškov – zgodi kakšna napaka, je prav, da jo tisti, ki jo je storil, prizna in po najboljših možnostih popravi, drugi pa mu pri tem pomagajo in mu oprostijo.

Pomembno je, da ne izgubimo občutka za poštenost in pravičnost.

Lažno prijateljstvo je običajno vezano na mandat posameznega prijatelja.

Pravo prijateljstvo pa ni vezano na noben mandat in traja tudi, če prijatelj nima nobene funkcije in mandata.

Znano je, da ko imamo denar, imamo »polno gostilno« prijateljev, ko pa ni več denarja, tudi prijateljev ni več.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 17 Januar 2018 13:46)

 

Zadnje objavljeno

Priljubljeno

TE Apače
TE Radenci
TE Gornja Radgona
TE Tišina
TE Videm
Vreme Gor. Radgona